Libya

United Nations Development Programme

US files first charges over Benghazi consulate assault

The representatives confirmed that your sealed grievance was filed in U. S. District Court in Washington against a unspecified number of individuals in the actual September 2012 assault that killed Ambassador Bob Stevens as well as three different Americans. A single official explained those charged included Ahmed Abu Khattala, the pinnacle of some sort of Libyan militia. The representatives spoke with condition of anonymity given that they were not authorised to discuss a made indictment.
The newest York Occasions reported later Tuesday that will Khattala had been charged using murder understanding that he offers said in an interview which he is not guilty. At least two different foreigners are actually charged within the attacks, the actual newspaper explained.
Since Obama’s re-election, Republicans thrUout Congress get condemned the actual administration’s handling from the matter, criticising the quality of embassy security and questioning the conversing points provided to U. N. Ambassador Ann Rice for her public explanation from the attack. Conservatives get suggested the White Household tried to play lower the automobile accident to significantly lower its affect on the president’s marketing campaign.
Republicans in addition have taken politics aim with Hillary Rodham Clinton, who has been secretary of state during the time of the attack and it is a feasible.

Supporting Libya’s Development Course

The United Nations Development Programme (UNDP) is closely following evolving events in Libya and has taken necessary measures to adapt to the current situation and maintain essential operations in Libya as circumstances allow.

In fulfilment of its Human Development mandate, UNDP remains fully committed to supporting the people of Libya in finding their own solutions to development challenges and building a better life.

The UNDP Country Office in Libya looks forward to resuming its programme work and continuing engagement with its multiple partners in the core areas of: Poverty Reduction; Democratic Governance; Environment and Energy; Gender Equality; HIV and AIDS; and the MDGs, along the lines of its Country Programme 2011-2014.

Latest News

7 February 2013: The Arab Human Development Report: Worth a Second Read
With eyes fixed on the rapidly-changing Arab world, UNDP has convened scholars, policymakers and opinion leaders in the region since 2002 to analyze and assess the extent of development challenges facing their countries.
14 December 2013: Arab countries can achieve MDGs by 2015
The Arab region has achieved progress in many Millennium Development Goals, including significant strides in health and education, says a recently launched UN report.

ต้องการลดความอ้วนเร่งด่วน? เรียนรู้เคล็ดลับอาหารเหล่านี้!

เป็นการยากที่จะลดน้ำหนักและลดไขมันได้มากขึ้นและยังคงรักษากล้ามเนื้อติดมัน หากคุณต้องการเห็นร่างกายของคุณทำบางอย่างจริงจัง ลดความอ้วนเร่งด่วน คุณจำเป็นต้องตระหนักถึงสิ่งที่คุณกำลังรับประทานอยู่ อาหารมีผลต่อความร้อน คำว่า “thermic effect of food” ใช้เพื่ออธิบายถึงพลังงานที่ร่างกายของเราได้ใช้ไปเพื่อที่จะรับประทานและแปรรูป Continue reading

พื้น อีพ็อกซี่ Do It Yourself

พื้น อีพ็อกซี่ เป็นพื้นผิวพื้นคงทนมากสำหรับร้านค้าจำนวนมากและโรงรถ พื้น อีพ็อกซี่ หลากหลายมากและมาในหลากหลายสีมากเกินไป ข้อดีเป็นจำนวนมากเมื่อมันมาถึงพื้นอีพ็อกซี่ติดตั้งในโรงรถหรือร้านค้าของคุณ ลองดูที่เหตุผลบางเหตุผลที่คุณควรเลือกชนิดของผลิตภัณฑ์พื้นนี้สำหรับโรงรถหรือร้านค้าโครงการพื้นของคุณต่อไป Continue reading

รีวิวศัลยกรรม พลาสติก ศัลยแพทย์พลาสติก

ศัลยแพทย์พลาสติกหรือศัลยแพทย์เครื่องสำอาง

ชื่อของแพทย์ในการออดกล่าวน้อย เพราะเขาไม่ได้รับ สังคมอาชีพของศัลยแพทย์พลาสติก สังคมในประเทศของพลาสติก ตกแต่งความงาม และความงามศัลยแพทย์  ) เท่านั้นรวมอยู่ใน ที่ “แพทย์ศัลยกรรมพลาสติก และความงาม” หรือ “แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรม” เนื่องจาก   สามารถอ้างอิง เป็น ศัลยแพทย์พลาสติก 6 ปีการฝึกอบรมและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเสร็จสิ้นหลังจากเรียนแพทย์ ในขึ้นอยู่กับตัวเลือกที่แน่นอนของคำ: ให้เฉพาะตามที่ระบุไว้ มีป้องกันชื่อผู้เชี่ยวชาญ โดยมีการ รีวิวศัลยกรรม เครื่องสำอางศัลยแพทย์หรือศัลยแพทย์ความงามสามารถเรียกตัวเองอีกครั้งแพทย์ใด ๆ มีผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องน้อยกว่า 1000 ในประเทศ

ให้คำปรึกษา

ที่จริงทำตัวเองให้ ช่วยซึ่งทั้งหนังสือ นิตยสาร และเวทีลงไป: สนทนาส่วนบุคคลกับศัลยแพทย์พลาสติกเป็นสิ่งสำคัญ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถให้ข้อมูลในการให้คำปรึกษา  แนะนำ ต้องกังวลเกี่ยวกับความต้องการก่อนที่จะเลือกแพทย์เหมาะสม และ เพื่อสอบ ถาม ที่มีอยู่แล้วได้รับประสบการณ์กับเพื่อนและคนรู้จัก สังคมให้แพทย์ค้นหาบนเว็บไซต์ของคุณ รายละเอียดเกี่ยวกับการผ่าตัด และ  และภาวะแทรกซ้อนที่เป็นไปได้ควรเป็นส่วนหนึ่งของการให้คำปรึกษา หากแพทย์ไม่ ด้วยตัวเองที่ดึงดูดความสนใจ ผู้ป่วยในอนาคตควรจะได้รับความเห็นสองจากผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติม Continue reading

ศัลยกรรมเสริมคาง ปัจจัยสำคัญ

คางเป็นปัจจัยสำคัญในการสมมาตรและสัดส่วนของใบหน้า เสริมคาง (เรียกว่าผ่าตัดฝังเทียม Mentoplasty, Genioplasty หรือคาง) เป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุงลักษณะที่ปรากฏของเส้นบริเวณคางหรือขากรรไกร ขึ้นอยู่กับลักษณะอื่น ๆ หน้า เช่นจมูก หน้าผาก แก้ม คางสามารถขยายใช้เทียมชิน reshaped เพื่อให้เป็นที่ชื่นชอบน่า และสมดุลหน้าโปรไฟล์

อะไรสามารถคางเสริมทำ?

เสริมคางสามารถปรับรูปคางให้มากขึ้นน่าพอใจ และสมมาตรหน้าโปรไฟล์ได้ เพราะคางเป็นจุดสำคัญของใบหน้า ขั้นตอนการเสริมคางสามารถเปลี่ยนลักษณะของใบหน้าทั้งหมดอย่างมาก  มีสองประเภทพื้นฐานของคางขั้นตอนเสริม:

  • เสริมคางใช้เทียมคางเพื่อเพิ่มปริมาณผู้ป่วยที่มี unsymmetrical หน้าโปรไฟล์จะมี “ชินอ่อน” และโดดเด่น อื่น ๆ.
  • ลดคางสามารถแก้ไขมากกว่า คาดการณ์คาง คางเพื่อเติมเต็มสิ่งที่หน้าให้ และเพิ่มผู้ป่วยลักษณะโดยรวม.

Continue reading

การดูดไขมัน และสิ่งต่างๆ

ไม่มีอะไรที่เสริมสร้างภาพลักษณ์ร่างกายของคุณดีกว่าวาดเส้นเค้าโครงร่างกาย ดูดไขมัน นี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่มีผลต่อการทำศัลยกรรมพลาสติกเรืองแสงอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นศูนย์ และดังนั้นจึงปลอดภัย ดูดไขมัน ดูดไขมันได้รับความนิยมอันยิ่งใหญ่ระหว่างชายและหญิงมองเพื่อร่างกายดีขึ้น

สิ่งต่างๆเกี่ยวกับการดูดไขมัน

ดูดชั้นไขมัน มีแบบฟอร์มของการดูดไขมันที่ใช้พลังงาน radiofrequency แม่นยำเซลล์ไขมันที่ต้องการจะละลายโดยไม่ทำลายเนื้อเยื่อโดยรอบ ดูดไขมันเป็นพื้นดูดชั้นไขมันช่วย radiofrequency (RFAL) ที่เอาไขมันที่ไม่พึงประสงค์ในขั้นตอนการทำเกือบ พลังงาน radiofrequency จะถูกแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าที่สร้างความร้อนเพียงพอให้ละลายเซลล์เป้าหมาย แต่ไม่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายโดยรอบพื้นที่และไม่สูญเสียเลือดที่จำเป็นและภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ดังนั้น จำนวนใด ๆ Continue reading

การใช้งาน และประเภทต่างๆของเครื่องโม่น้ำแข็ง

เครื่องโม่น้ำแข็งโดยทั่วไปมีสองชนิด แบบหมุนมือ และแบบไฟฟ้า ซึ่งทั้งสองชนิดสามารถใช้งานได้เหมือนกัน แต่ก็มีข้อดีแตกต่างกันของเครื่องโม่น้ำแข็งอยู่หลายชนิด

เครื่องโม่น้ำแข็งด้วยตนเองมักจะมีการจัดการที่สามารถใช้ด้วยตนเอง โดยให้น้ำแข็งผ่านใบมีดและเครื่องบด มันจะ ถูกโม่ แล้ว โดยหมุนใบมีด เพื่อให้น้ำแข็งถูกโม่ ข้อดีการใช้เครื่องโม่น้ำแข็งด้วยตนเองนั้น Continue reading

เช็ค 4 จุดสำคัญ ก่อนซืั้อ alphard 2015

การตรวจสอบจากการแสดงความคิดเห็นรถใหม่เป็นที่น่าสนใจจริง ๆ สนุกเช่นเดียวกับการให้ข้อมูล คุณอาจจะไม่จำเป็นต้องมีรถยนต์หรือต้องการรถ มันคือความสนุกเพียงเพื่อเพ้อฝันเกี่ยวกับรถใหม่และรถบรรทุกและจินตนาการตัวเองนั่งอยู่ในนั้นกลิ่นหนังใหม่

คุณอาจจะได้สังเกตเห็นในโฆษณาเชฟโรเลตในทีวีนั้นเป็นเว็บไซต์ที่มีการกล่าวถึงการรับรองของ alphard 2015 (ราวกับว่าพวกเขาต้องการการรับรองใด ๆ ) Edmunds.com เป็นเว็บไซต์ชั้นนำสำหรับจำนวนของวัตถุประสงค์ ที่เว็บไซต์นี้คุณสามารถตรวจสอบการจัดอันดับเป็นลูกค้า (ไม่ใช่ผู้ผลิตหรือผู้ขายคน) พบว่ารถที่จะอยู่ในระยะก๊าซปล่อย EPA, ความเร็ว, Continue reading

สิ่งที่คุณอาจไม่ทราบเกี่ยวกับการเลือกที่ดีที่สุดแว่นตาว่ายน้ำ สายตาสั้น

ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่หรือว่ายน้ำมืออาชีพที่คุณจำเป็นต้องใช้แว่นตาว่ายน้ำสายตาสั้นที่ดีที่สุดในการปกป้องสายตาของคุณเมื่ออยู่ใต้น้ำ มันเป็นสิ่งสำคัญที่คุณเข้าใจที่แตกต่างกันของแว่นตาความปลอดภัยในการว่ายน้ำหรือแว่นตาที่มีอยู่ในตลาดและเปรียบเทียบคุณสมบัติของแต่ละ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณซื้อคู่ของแว่นตาว่ายน้ำสายตาสั้นที่ตรงกับความต้องการของคุณและการตั้งค่า Continue reading

ทำหน้าเรียว

น่าเสียดายที่เราไม่สามารถหยุดสัญญาณของริ้วรอยปรากฏในหน้าเป็นริ้วรอยตีนกาและความหลากหลายของสิวผิวอื่น ๆ แม้ว่าคุณอาจจะรู้สึกอ่อนเยาว์และมีพลังที่อยู่ภายในคุณอาจปรากฏ ฉีดหน้าเรียว ที่จะตากแดดตากฝนอยู่ข้างนอก! การทำศัลยกรรมพลาสติกทำหน้าเรียว (Rhytidectomy) สามารถย้อนกลับสัญญาณของริ้วรอยและให้คุณกลับมาอ่อนเยาว์ของคุณ ขณะที่เราอายุผิวหน้าของเราผ่อนคลายและริ้วรอยเช่นเดียวกับกล้ามเนื้อของลำคอ Continue reading

ความแตกต่างระหว่างกระเป๋ากระเป๋าผู้ชายและผู้หญิง

กระเป๋าหนังเทีมไม่เพียง แต่สำหรับการถือครองของใช้ส่วนตัว แต่ยังบ่งชี้แฟชั่นล่าสุดและรูปแบบ กระเป๋าสตางค์ที่คุ้มค่าเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงสถานะของชายและรสชาติของผู้หญิง มัน uplifts คนแบกมันและเสร็จสิ้นภาพทั้งสำหรับผู้ชายและผู้หญิง อย่างไรก็ตาม, กระเป๋าสตางค์ผู้ชายแตกต่างกันอย่างมากมายจากกระเป๋าของผู้หญิงในหลายแง่มุม Continue reading

Millennium Development Goals